Orka-Arena kup 2017 (BiH)

ORGANIZATOR MITINGA: Klub vodenih sportova „Orka“, Mostar, XIII ulica broj 4, 88 0000 Mostar, tel: +387-61-250-463; +387-62-437-944, e-Pošta: kvs.orka@yahoo.com, Web: www.orkamostar.ba

SUORGANIZATOR MITINGA:
Arena sport centar,

MJESTO ODRŽAVANjA: Mostar,

BAZEN: Gradski bazen „Mostar“, otvoreni bazen, 50m 10 pruga, temperatura vude 25 oC, dr. Mile Budaka bb, Mostar, pliva se na 8 pruga,

DATUM: Subota, 01.07.2017.godine,

MJERENjE: Elektronsko, Sprint-Tronik elektronika,

PRAVILO STARTA: Pravilo jednog starta, Takmičari će biti razvrstani u grupama po 8 plivača, povrijednostima propisno prijavljenih rezultata koji moraju biti sa 50m bazena i isplivani u posljednjih 12 mjeseci. Najbolja grupa nastupa posljednja,

PRAVILO NASTUPA: Takmičenje je pojedinačno i ekipno. Takmičenje se održava po pravilima FINA-e i u skladu sa pravilima PSBIH. Takmičari kategorija A, B, C i D imaju pravo nastupa u ukupno 4 discipline u oba dijela programa takmičenja, a takmičari kategorija E i F u četiri discipline prvog dijela programa takmičenja,

TIP TAKMIČENjA: Jednodnevno (dvodjelno) takmičenje,

NAGRADE:
— Tri prvoplasirana takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji u svim disciplinama nagrađuju se medaljama,
— Takmičari iz kategorije A sa najvećim zbrojem bodova iz četiri discipline prema FINA 20116 tablicama, dobivaju novčanu nagradu u iznosu od 150 € i pehar za najboljeg takmičara u svojoj kategoriji,
— Takmičari iz B kategorije sa najvećim zbrojem bodova iz četiri discipline prema FINA 2016 tablicama, dobivaju nagradu sponzora FOTOAPARAT i pehar za najboljeg takmičara u svojoj kategoriji,
— Takmičari iz kategorije C i D sa najvećim zbrojem bodova iz četiri discipline prema FINA 2016 tablicama, dobivaju nagradu sponzora MOBITEL i pehar za najboljeg takmičara u svojoj kategoriji,
— Takmičari iz kategorije E i F sa najvećim zbrojem bodova iz četiri discipline prama FINA 2016 tablicama, bit će nagrađeni peharom za najboljeg takmičara u svojoj kategoriji,
— Ekipni pobjednici se nagrađuju peharom – prve tri ekipe. Najbolje ekipe se biraju po sistemu bodovanja prvih šest takmičara (10, 8, 7, 6, 5, 4),
— Trener najbolje ekipe dobija novčanu nagradu u iznosu od 150 €,

STARTNINA: Jedinstvena startnina iznosi 20 KM za domaće, odnosno 12 € za takmičare iz inostranstva. Učesnici su obavezni uplatiti startninu organizatoru prije početka takmičenja,

SASTANAK DELEGATA: Subota, 01.07.2017.godine u 09:30 sati,
SLUŽBENI TRENING (za takmičare koji dolaze dan ranije): Petak, 30.06.2017.godine, 18:00 – 20:00 sati,

SMJEŠTAJ: Organizator je osigurao smještaj za učesnike mitinga kojima bude potreban. Za rezervaciju smještaja obratiti se organizatoru  na adresu e-Pošte: alenacemalovic@yahoo.com, mob.tel: +387-62-437-944,

ROK ZA PRIJAVE: Prijave dostaviti najkasnije do srijede, 28.06.2017.godine do 24 sata na adresu e-Pošte: kvs.orka@yahoo.com i mmilomir@gmail.com istovremeno. Informacije na telefon organizatora: +387-62-437-944 ili +387-61-250-463. Prijavni Lenex fajl ili Excel fajlovi bit će uskoro postavljeni (link na dnu ovog teksta). Prijava treba sadržavati: Naziv kluba, Ime, Prezime, pol i godinu rođenja takmičara, discipline i
najbolje vrijeme u 50m bazenu isplivano u posljednjih 12 mjeseci,

ROK ZA ODJAVE: Četvrtak, 29.06.2017.godine do 20:00 sati,

NAPOMENA: Organizator zadržava pravo projmene Propozicija do roka za dostavljanje prijava,

KATEGORIJE TAKMIČARA
KATEGORIJA DJEČACI DJEVOJČICE
A 2000. i stariji 2000. i starije
B 2001. / 2002. 2001. / 2002.
C 2003. / 2004. 2003. / 2004.
D 2005. / 2006. 2005. / 2006.
E 2007. / 2008. 2007. / 2008.
F 2009. i mlađi 2009. i mlađe
PROGRAM MITINGA
Dolazak i smještaj ekipa: 08:30
Rasplivavanje: 09:30
Svečani defile i otvaranje: 10:30
Početak takmičenja: 11:00
PRVI DIO
R.B. DUŽ. STIL KATEGORIJE
1 50m Slobodno A, B, C, D, E, F
2 50m Leđno A, B, C, D, E, F
3 50m Prsno A, B, C, D, E, F
4 50m Delfin A, B, C, D, E, F
Pauza 45 min. – dodjela medalja i nagrada za
najuspješnije iz kategorije E i F
DRUGI DIO
R.B. DUŽ. STIL KATEGORIJE
5 200m Mješovito A, B, C, D
6 100m Slobodno A, B, C, D
7 100m Leđno A, B, C, D
8 100m Prsno A, B, C, D
9 100m delfin A, B, C, D

INFORMACIJE:
DAMIR ĐEDOVIĆ – predsjednik kluba: damirdj86@yahoo.com, tel: +387-61-250-463,
ALENA ĆEMALOVIĆ, glavni trener kluba: alenacemalovic@yahoo.com, tel: +387-62-437-944,
ONLAJN LINK
PRIJAVNI LENEX FAJL
PRIJAVNI EXCEL FAJL(BiH)
ENTRY EXCEL FILE(ENG)